01/10/2022
Breaking News

แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาด

คงดอกเบี้ย LPR

ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลูกค้าชั้นดี (LPR) ชนิด 1 ปีที่ระดับ 3.65% และคงอัตราค่าดอกเบี้ย LPR ชนิด 5 ปีที่ระดับ 4.30% ในวันนี้

นักวิเคราะห์ส่วนมากคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมาว่า ธนาคารกลางจีนจะคงอัตราค่าดอกเบี้ย LPR ทั้งประเภท 1 ปีและ 5 ปีในวันนี้ ภายหลังที่คงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตราค่าดอกเบี้ยนโยบายของจีนไว้ที่ระดับ 2.75% ในอาทิตย์ที่แล้ว

แบงก์ชาติจีน

ดังนี้ อัตราค่าดอกเบี้ย LPR ชนิด 1 ปีของจีนเป็นดัชนีวัดอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภาคเอกชน

ส่วนอัตราค่าดอกเบี้ย LPR ชนิด 5 ปีเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราค่าดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน ซึ่งรวมทั้งอัตราค่าดอกเบี้ยเพื่อการกู้จำนอง